Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου

English
Ελληνικά

Κανονισμοί 12ου Παγκύπριου Διαγωνισμού για Νεαρούς Κιθαρίστες EGTA-2019

Βραβεία
  • Gran Prix: Μια κιθάρα του κατασκευαστή Βασίλη Σιγλέτου
  • Α' Βραβείο €100
  • Β' και Γ' Βραβεία: διάφορα δώρα (χορδές, CDs, βιβλία, κτλ.)
Κανονισμοί

1. Ο 12ος Παγκύπριος Διαγωνισμός για Νεαρούς Κιθαρίστες EGTA - 2019 θα πραγματοποιηθεί (στη Λευκωσία) στις 5 Μαΐου 2019.

2. Στο Διαγωνισμό μπορεί να λάβει μέρος οποιοσδήποτε Κύπριος ή κάτοικος Κύπρου (κατά τους τελευταίους 12 μήνες), που δεν υπερβαίνει το όριο ηλικίας που έχει τεθεί για την κάθε κατηγορία και που έχει δηλώσει συμμετοχή ως διαγωνιζόμενος.

3. Για τις σολιστικές κατηγορίες, δηλαδή τις κατηγορίες Α, Β Γ και Δ, οι κάτοχοι πρώτου βραβείου προηγούμενου Παγκύπριου Διαγωνισμού μπορούν να λάβουν μέρος μόνο σε ψηλότερη ηλικιακή κατηγορία.

4. Ο Διαγωνισμός χωρίζεται σε πέντε κατηγορίες:

  • Κατηγορία Α – γεννημένοι την 1/1/2007 ή αργότερα.
  • Κατηγορία Β – γεννημένοι την 1/1/2004 ή αργότερα.
  • Κατηγορία Γ – γεννημένοι την 1/1/2001 ή αργότερα.
  • Κατηγορία Δ – γεννημένοι την 1/1/1994 ή αργότερα.
  • Κατηγορία Ε, σύνολα κιθαριστών (ντουέττα, τρίο, κτλ.). – αριθμός μελών συνόλου 2-12. Όλα τα μέλη του συνόλου πρέπει να είναι γεννημένοι την 1/1/2001 ή αργότερα. Το κάθε σύνολο πρέπει να έχει ένα όνομα και θα αντιμετωπίζεται ως ένας διαγωνιζόμενος.

5. Για να δηλώσει συμμετοχή στο διαγωνισμό ο διαγωνιζόμενος πρέπει να αποστείλει στην Οργανωτική Επιτροπή τα ακόλουθα:

6. Το τέλος συμμετοχής για την κατηγορία καθορίζεται στα:

  • €35 για την κατηγορία Α, Β, Γ και Δ.
  • €15 για κάθε μέλος του συνόλου για την κατηγορία Ε (σύνολα κιθαριστών).

7. Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται αποδεκτές μέχρι την 20 Απριλίου 2019.

8. Στις 2 Μαΐου 2019 θα πραγματοποιηθεί κλήρωση με σκοπό τον καθορισμό της σειράς εμφάνισης των διαγωνιζομένων.

9. Κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να εκτελέσει ενώπιον της κριτικής επιτροπής το ακόλουθο πρόγραμμα:
Κατηγορία Α:ελεύθερο πρόγραμμα διάρκειας 3 - 6 λεπτών.
Κατηγορία Β:ελεύθερο πρόγραμμα διάρκειας 4 - 8 λεπτών.
Κατηγορία Γ:ελεύθερο πρόγραμμα διάρκειας 5 - 10 λεπτών.
Κατηγορία Δ:ελεύθερο πρόγραμμα διάρκειας 10 - 15 λεπτών.
Κατηγορία Ε:ελεύθερο πρόγραμμα διάρκειας 6 - 12 λεπτών.

11. Αντίγραφα των κομματιών ελεύθερης επιλογής πρέπει να δοθούν στην κριτική επιτροπή πριν την εκτέλεση.

12. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν την ηλικία τους, αν αυτό ζητηθεί, παρουσιάζοντας ένα κατάλληλο έγγραφο (πιστοποιητικό γεννήσεως ή ταυτότητα ή διαβατήριο) στον πρόεδρο της Κριτικής Επιτροπής.

13. Ο διαγωνισμός θα είναι ανοικτός για το κοινό.

14. Η Κριτική Επιτροπή θα απαρτίζεται από αναγνωρισμένους κιθαρίστες, δασκάλους κιθάρας και μουσικούς. Τα ονόματα των μελών της Κριτικής Επιτροπής θα ανακοινωθούν πριν τον Διαγωνισμό.

15. Μέλος της Κριτικής Επιτροπής δε θα βαθμολογήσει διαγωνιζόμενο, ο οποίος είναι μαθητής του/της.

16. Τρία Βραβεία θα δοθούν για κάθε κατηγορία. Η επιτροπή επίσης θα απονήμει το Gran Prix σε διαγωνιζόμενο των σολιστικών κατηγοριών κατά την κρίση της.

17. Η Κριτική Επιτροπή έχει το δικαίωμα κατά την κρίση της να μην δώσει κάποιο από τα Βραβεία.

18. Οι αποφάσεις της Κριτικής Επιτροπής είναι τελεσίδικες.

19. Τα βραβεία θα απονεμηθούν στους νικητές σε τελετή βράβευσης που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 5 Μαΐου 2019 στις 18.00. Οι νικητές είναι υποχρεωμένοι να παρευρεθούν στην τελετή βράβευσης και να εκτελέσουν ένα σύντομο πρόγραμμα. Απουσία από την τελετή βράβευσης συνεπάγεται αφαίρεση του βραβείου από το νικητή.

20. Κατά την τελετή βράβευσης το ακροατήριο με ψηφοφορία θα απονείμει το “Βραβείο του Κοινού” στο διαγωνιζόμενο που θα συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους.

21. Όλα τα δικαιώματα εκτέλεσης κατά το διαγωνισμό ανήκουν στον EGTA-Κύπρου.

22. Ο EGTA-Κύπρου δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την ασφάλεια των διαγωνιζομένων κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. Οι δάσκαλοι και οι γονείς των διαγωνιζομένων πρέπει να φροντίσουν αυτό το ζήτημα.

23. Όλοι οι διαγωνιζόμενοι έχουν δωρεάν πρόσβαση σε όλες τις εκδηλώσεις του 14ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κιθάρας EGTA-2019.

24. Δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό σημαίνει και αποδοχή των παρόντων κανονισμών.

25. Σε περίπτωση αμφιβολίας στην ερμηνεία των κανονισμών του Διαγωνισμού μόνο η αγγλική εκδοχή των παρόντων κανονισμών θα ληφθεί υπ’ όψιν.

Αποτελέσματα

Δείτε τα αποτελέσματα του Παγκύπριου Διαγωνισμού για Νεαρούς Κιθαρίστες