Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου

English
Ελληνικά

Βίντεο

Η μουσική δεν έχει σύνορα!
Από εκδήλωση στην Καστελιώτισσα, 23 Μαΐου 2008